a) Modernizacja układu zaworów bezpieczeństwa na pompowniach olejowej i benzynowej w BM74 w Ostrowie Wlkp. – 2007/ ORLEN Projekt S.A.
b) Kompleksowe wykonawstwo konstrukcji stalowych i rurociągów technologicznych węzła dozowania estrów do ON w BM61 w Gutkowie - 2008/ ORLEN Projekt S.A.
c) Kompleksowe wykonawstwo konstrukcji stalowych i rurociągów technologicznych węzła dozowania estrów do ON w BM112 w Bolesławcu - 2008/ ORLEN Projekt S.A.
d) Wykonanie wpałek w rurociągi ON w BM51 w Lublinie na potrzeby budowy węzła dozowania estrów do ON- 2008/ ORLEN Projekt S.A.
e) Wykonanie wpałek w rurociągi ON w BM61 w Gutkowie – zmiana przeznaczenia zbiorników Z-1 i Z-3 z OE na ON - 2009/ PKN ORLEN S.A.
f) Wykonanie zabudowy zaworów bezpośredniego działania na rurociągach dozowania estrów do ON w : BM 111 Wrocław, BM 112 Bolesławiec, BM91 Nowa Sól - 2009/ ORLEN Projekt S.A. oraz w BM Sokółka – 2011,
g) Wykonanie modernizacji orurowania pomp i wymiany filtrów na pompowni ekspedycyjnej w Zakładzie Ekspedycji PKN ORLEN S.A. w Płocku - 2009/ OCS Opole
h) Wykonanie zbiornika oleju opałowego V=200 m3 metodą rulonową oraz kompletnego orurowania technologicznego w EC Bydgoszcz – 2009 i 2010/ ORLEN Projekt S.A.
i) Kompleksowe wykonawstwo w branżach mechaniczno-montażowej, budowlanej, wodno-kanalizacyjnej pompowni Alkilatu HF na dz. C-5 w PKN ORLEN S.A. – 2010/ORLEN Projekt S.A.
j) Kompleksowe wykonawstwo w branży mechaniczno-montażowej (aparaty i rurociągi) , antykorozyjnej i izolacyjnej Instalacji Water Mittigation System na Alkilacji HF w Płocku – 2010/ORLEN Projekt S.A.
k) Świadczenie umowy serwisowej na rzecz ORLEN Projekt S.A. w zakresie bieżącej konserwacji i napraw 10 węzłów dozowania estrów do ON – w latach 2008-2011/ ORLEN Projekt S.A.
l) Wykonanie 30 szt. wpałek w istniejące rurociągi na potrzeby wpięcia w istniejący układ technologiczny węzła dozowania etanolu do benzyn w BM111 we Wrocławiu – 2011 / ORLEN Projekt S.A.,
m) Kompleksowe wykonawstwo montażu konstrukcji stalowych i rurociągów technologicznych węzła dozowania alkoholu do benzyn w BM111 we Wrocławiu - 2011/ ORLEN Projekt S.A.
n) Kompleksowe wykonawstwo montażu konstrukcji stalowych i rurociągów technologicznych węzła dozowania alkoholu do benzyn w BM101 w Mościskach wraz z montażem 17 szt. nowych urządzeń nalewczych (dostosowanie urządzeń NO do wymagań RMT) - 2011/ ORLEN Projekt S.A.
o) Wykonanie prefabrykacji montażu konstrukcji stalowych i rurociągów technologicznych, robót antykorozyjnych i izolacyjnych na instalacji laboratoryjnej TDI w ZACHEM S.A. Bydgoszcz – 2011/ POLIMEX-MOSTOSTAL Zakład Naftoremont (prace wykonano z materiałów powierzonych przez Zamawiającego)
p) Zakup materiałów i wykonanie prefabrykacji elementów kanałów spalin montowanych na kotłach w EC PAK Konin – 2011
q) Wykonanie prefabrykacji i montażu rurociągów z materiałów powierzonych przez Zamawiającego w ramach projektu budowy kotła K-8 na instalacji EC w PKN ORLEN S.A. w Płocku – 2011/2012 PetroEnergoRem,
r) Wykonanie prefabrykacji i montażu rurociągów z materiałów powierzonych oraz montażu konstrukcji stalowej z dostaw Zamawiającego w ramach projektu budowy instalacji epichlorohydryny (EPI) w ZACHEM S.A. w Bydgoszczy – 2011/2012 PROCHEM S.A.
s) Montaż orurowania na instalacji Destylacji Olejów Przepracowanych na terenie Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. - 2014/Euronaft Trzebinia
t) Zabudowa termometrów i presostatów na istniejącej linii dodatków TP Ostrów WLKP - 2015/ ORLEN Projekt S.A.
u) Prefabrykacja, antykorozja i dostawa podparć wg projektu "Rurociągi przesyłowe PE wody DEMI - 2015
w) Wykonanie robót w branży mechaniczno-montażowej w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego II-ego etapu dostosowania Terminali Paliw PKN ORLEN S.A. do możliwości dozowania dodatków firmowych w TP Gdańsk, Nowa Sól, Sokółka, Gutkowo i Bolesławiec - 2016/ ORLEN Projekt S.A.
y) Wykonanie robót w branży mechaniczno-montażowej w ramach modernizacji 3sztuk zbiorników na ON o pojemności 2000 m3 i zborników 5000m3 na ON w celu magazynowania paliwa lotniczego JET A-1 na TP Olszanica - 2016/ORLEN Projekt S.A.
z) Prefabrykacja konstrukcji drugorzędowej - 2017