• Usługi w zakresie robót spawalniczych i monterskich,
• Montaż konstrukcji stalowych,
• Montaż zbiorników, rurociągów i urządzeń przemysłowych,
• Roboty budowlane, instalacyjne, izolacyjne i antykorozyjne,
• Rozruch urządzeń i instalacji,
• Remonty i modernizacje instalacji przemysłowych.